• darkblurbg
    Werken in de Cloud
    Wij maken organisaties klaar voor de toekomst
    zodat ze altijd, overal en op elk apparaat kunnen werken

IT-Telcom is een telecomprovider die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die IT-Telcom onder andere aanbiedt zijn Hosted Telefonie, Hosted Werkplek en Internet.

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.
In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe IT-Telcom omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft.

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt
In de eerste plaats verwerkt IT-Telcom uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een internetverbinding noodzakelijk uw adres te weten. Om u te voorzien van een telefonie abonnement moet IT-Telcom over uw telefoonnummer beschikken.

Daarnaast gebruikt IT-Telcom gegevens voor het leveren van ondersteuning aan haar wederverkopers, uw dienstverlener.
Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.
Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website en smartphone applicaties.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld
Voor het leveren van bepaalde diensten maakt IT-Telcom gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft IT-Telcom de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

IT-Telcom is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is IT-Telcom verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.
Daarnaast wordt uw telefoonnummer verstrekt aan uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten als u heeft aangegeven dat uw nummer vermeld mag worden. Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

Welke rechten u heeft
Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft IT-Telcom minimaal de volgende informatie van u nodig:

  • uw volledige naam;
  • uw adres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt)

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door IT-Telcom worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover IT-Telcom beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is IT-Telcom van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens
U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop IT-Telcom uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar verkoop@IT-Telcom.nl.

Ondertekenen verwerkersovereenkomst
Om te voldoen aan alle aspecten van de AVG moeten wij toestemming vragen om van uw gegevens gebruik te mogen maken. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld. Door dit document te ondertekenen geeft u akkoord zodat wij uw gegevens mogen verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Indien dit document nog niet door de verantwoordelijke binnen uw bedrijf heeft getekend, kunt u het formulier hier downloaden. Het volledig ingevulde document kunt u terugsturen naar verkoop@IT-Telcom.nl.

Wij willen u erop wijzen dat een ICT-leverancier die diensten aan klanten levert, waarbij (ook) persoonsgegevens voor klanten worden verwerkt (in de rol van verwerker) en andersom, verplicht is om afspraken te maken voor het verwerken van persoonsgegevens. Een verwerkersovereenkomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leverancier én klant.

Hoe u ons kunt bereiken
Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

Ons adres is: de Wetstraat 128-130, 7551GC te Hengelo. Van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 074 – 7114400


U kunt natuurlijk uw vraag over privacy en gegevensbescherming mailen naar verkoop@IT-Telcom.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met info@IT-Telcom.nl

IT-Telcom kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.